Een unieke, groene omgeving om heerlijk en rustig te wonen

In de prachtige landelijke omgeving van Oosterwold ontwikkelt De Flamingopoort 36 rijtjes bungalows met uniek ontwerp met een grote tuin, midden in de natuur.

De Flamingopoort heeft de ideale ligging in Oosterwold, een groen en agrarisch gebied tussen het Gooi, Almere en Zeewolde.

LOCATIE

Oosterwold is een 4300 hectare gebied met akkers, weiden en bossen. Het ligt ten noorden en zuiden van de A27. Ten zuiden tegen de woonwijken Almeerderhout, Vogelhorst en Nobelhorst en bij het Kathedralenbos van Staatsbosbeheer. Aan de noordkant van de A27 is men inwoner van Zeewolde, aan de zuidkant van Almere.

Met initiatieven transformeert het gebied in een agrarisch woonlandschap door de combinatie van wonen met stadslandbouw. Bijzonder is het organische en zelfvoorzienende karakter van deze transitie. De initiatienemers leggen zelf, meestal binnen beheerverenigingen, de hoofdkavelwegen aan. Ze betalen deze zelf en blijven er verantwoordelijk voor. Dit geldt eveneens voor de waterhuishouding. In Oosterwold zijn maximaal 15.000 woningen toegestaan. De garantie voor een blijvend en open landschap met veel leefruimte.
ANDERS DAN ANDERS
Door de Rijksoverheid is Oosterwold aangewezen als een proeftuin voor anders dan gebruikelijk ontwikkelen. Initiatiefnemers, zowel particulieren, architecten en bedrijven, bepalen zelf het toekomstbeeld van het gebied. Bouwrijpe kavels bestaan niet, men moet alles zelf regelen. Blauwdrukken met de structuur van straten en wijken bestaan evenmin. Wel condities, voorwaarden en spelregels waaraan elke initiatiefnemer zich strikt moet houden.

WIJ ONTWIKKELEN VOOR U
De Flamingopoort is een van de initiatieven in Oosterwold en wordt voor u ontwikkeld. U krijgt de mogelijkheid om over een aantal zaken mee te beslissen en uw woonwensen uit te spreken. Het regelwerk, de communicatie met de gebiedsregisseur, de vergunningaanvragen, het bouwrijp maken, sonderingen, archeologisch onderzoek, infrastructuur, afvalwater etc. wordt door de ontwikkelaar voor u verzorgd. Zo is het alsof u een woning koopt in een “normaal” project.